Category Archives: วาไรตี้

‘ใบกระท่อม’ กินเกินขนาดระวังผลเสียต่อสุขภาพ

ใบกระท่อม

“กรมการแพทย์” เตือนหากกิน ใบกระท่อม เกินขนาดติดต่อกันเป็นเวลานาน ระวังอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ พร้อมย้ำข้อควรระวังทางกฎหมายที่ควรคำนึง ถึงแม้ว่า พืชกระท่อม จะได้รับการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นำไปสู่ขั้นตอนการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อควบคุมรายละเอียดการปลูกและการจำหน่ายพืชกระท่อม จึงทำให้หลายๆ คนเริ่มสนใจประโยชน์ของ ” ใบกระท่อม ” ซึ่งแต่เดิมเป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ได้   รู้จักประโยชน์ของ ‘ใบกระท่อม’ มีสรรพคุณทางยาอย่างไร? กระท่อม (ภาษาอังกฤษ Kratom, ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa) อยู่ในวงศ์เข็มและกาแฟ (Rubiaceae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง ใบกระท่อม มีลักษณะคล้ายใบกระดังงา และมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย มาลายู จนถึงเกาะนิวกินี เติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น มีความชื้นสูง มีดินอุดมสมบูรณ์ และมีแสงแดดปานกลาง ในไทยมีอยู่ 3 พันธุ์ คือ พันธุ์แตงกวา พันธุ์ยักษาใหญ่ และพันธุ์ก้านแดง […]